DIY

Lite får man göra om man har har erforderlig kännedom men kom

ihåg, var NOGA med att stänga av strömmen!!!


Montera rätt och lätt

Varje år sker olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och

brukar fixadet mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska

montera på rätt sätt.Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra


 

Du får montera:

 


  •     stickproppar
  •     skarvuttag
  •     apparatuttag
  •     lampproppar
  •     lamphållare
  •     sladdströmbrytare


 


Du får också i den fasta installationen byta:

 


  •     proppsäkringar
  •     strömbrytare
  •     vägguttag
  •     lamputtag


 


Observera byta!

Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen.

All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor uttag osv får bara göras av

behörig installatör.

 

 

Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.

Använd alltid modern och felfri materiel.

Det är du som anläggningsinnehavare som är ansvarig för att anläggningen

är säker för alla.

Copyright ©  All Rights Reserved

ÖRESUNDS ELEKTRISKA - DIN ELEKTRIKER I HELSINGBORG OCH MELLBYSTRAND