JFB


JordfelsbrytarenEn jordfelsbrytare förhindrar 9 av 10 elolyckor!Jordfelsbrytaren räddar liv och egendom.

El är säker och allmänt tillgänglig, men

ledningar och apparater måste vara felfria

och rätt inkopplade annars kan man få ström

genom kroppen och det tål vi inte.Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet iform av säkringar som vi har i våra anläggningarär inte snabbt nog för att skydda den känsliga människokroppen.Därför behövs tilläggsskydd och en jordfelsbrytare är ett pålitligt tilläggsskydd. 

Elsäkerhetsmyndigheten föreskriver att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare installeras exempelvis för uttag i badrum och utomhus.

För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.


 


Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta bör du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.


 

 • Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år.
 • Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.
 • Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer - alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.Installation av jordfelsbrytare skall utföras av en behörig elinstallatör.


Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg genom... 


 • höljet på en skadad elapparat - skyddsjordat eller ojordat - till jordad byggnadsdel
 • spänningsförande delar inuti elapparat till jordad del
 •      
 • skadad isolering till skyddsrör för lampkabel eller armatur. Här finns både brand- och olycksfallsrisk vid beröring. Gäller speciellt i äldre elinstallationer med uttorkad ledarisolering.
 • en felaktigt inkopplad elapparat, nötningsskadad kabel eller kabel som kommit i kläm i dörröppning eller under matta, skadad av husdjur o s v
 • att vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer

Jordfelsbrytaren skyddar inte...
 • vid strömgenomföring från fas till nolla (tex om någon sticker in metallföremål i båda hålen i ett vägguttag). Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen • Mer att läsa om jordfelsbrytare hittar du här.